Investigation of the Opinions of Hearing Impaired Students on Digital Teaching Materials Prepared on the Decimal Breaking Operations

Sercan Ertaş*, Jale İpek**
*-** Department of Computer and Instructional Technologies Education Ege University, İzmir, Turkey.
Periodicity:October - December'2022
DOI : https://doi.org/10.26634/jet.19.3.19098

Abstract

The purpose of this research was to determine the opinions of hearing-impaired students about the digital teaching material prepared for subtraction, which requires decimal breaking. To achieve this goal, a digital teaching material that includes decimal breaking operations was developed. The case study method, a qualitative research method, was used to determine the opinions about the developed material. Four secondary school students, two primary school students, one secondary school mathematics teacher, and one primary school mathematics teacher participated in the study during the 2020-2021 academic years. Documents, interview forms, system records, observations, and video recordings were used as data collection tools to contribute to the research. The data obtained from the data collection tools were analyzed using the techniques commonly used in qualitative research, including content analysis and descriptive statistics. The results of the research showed that the developed digital teaching material has a positive impact on students' learning, the absence of distracting elements on the material reduces students' distraction, and students showed interest and success in using the material. The teachers' opinions supported the students' opinions and once again demonstrated the effectiveness of the digital teaching material in the education of hearing-impaired students.

Keywords

Digital Teaching Material, Hearing Impaired Students, Mathematics Education.

How to Cite this Article?

Ertaş, S., and İpek, J. (2022). Investigation of the Opinions of Hearing Impaired Students on Digital Teaching Materials Prepared on the Decimal Breaking Operations. i-manager’s Journal of Educational Technology, 19(3), 32-44. https://doi.org/10.26634/jet.19.3.19098

References

[2]. Akbulut, Y. (2012). Veri çözümlemeteknikleri. A. Şimşek (Ed.) in Sosyal Bilimler de Araştırma Yöntemleri (pp. 162-195). Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
[3]. Bayrakdar, U., & Çuhadar, C. (2015). İşitme engelliler okullarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 172-191.
[4]. Beal-Alvarez, J., & Cannon, J. E. (2014). Technology intervention research with deaf and hard of hearing learners: Levels of evidence. American Annals of the Deaf, 158(5), 486-505.
[5]. Bouzid, Y., Khenissi, M. A., Essalmi, F., & Jemni, M. (2016). Using educational games for sign language learning-a signwriting learning game: Case study. Journal of Educational Technology & Society, 19(1), 129-141.
[6]. Burns, M., & Silbey, R. (2000). So You Have to Teach Math? Sound Advice for K-6 Teachers. Math Solutions.
[7]. Çakır, H., Çetin, Ş., & Baş, A. (2013). İşitme engellilere yönelik dinamik web sayfasının geliştirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6(2), 1-9.
[8]. Cavkaytar, A., & Diken, İ. H. (2005). Özel Eğitime Giriş. KökYayıncılık, Ankara.
[9]. Chang, H. (2007). Visual feedback training to promote mandarin disyllabic tone perception and production in hearing-impaired children. Bulletin of Special Education, 32(4), 47-64.
[12]. Davis, S. M., & Kelly, R. R. (2003). Comparing deaf and hearing college students' mental arithmetic calculations under two interference conditions. American Annals of the Deaf, 148(3), 213-221.
[15]. Engelbrecht, J., Llinares, S., & Borba, M. C. (2020). Transformation of the mathematics classroom with the internet. ZDM, 52, 825-841.
[17]. Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 499-522.
[18]. Görhan, M. F., & Öncü, S. (2015). Öğretmen ve idareci gözünde etkileşimli tahta: kullanım kolaylığı ve yarar algısı üzerine bir durum çalışması. Journal of Teacher Education and Educators, 4(1), 53-77.
[19]. Güldür, F. (2005). İşitme Engelliler Ilköğretim Okuluna Devam Eden Öğrencilerin Dört Işleme Dayalı Matematik Problemlerini Çözme Davranışlarının Incelenmesi (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).
[21]. Hyde, M., Zevenbergen, R., & Power, D. (2003). Deaf and hard of hearing students' performance on arithmetic word problems. American Annals of the Deaf, 148(1), 56-64.
[22]. Johanson, J., Clark, L., Daytner, K., & Robinson, L. (2009). Results from Accessing Curriculum through Technology Tools (ACTTT), a Model Development Project. Center for Best Practices in Early Childhood Education.
[23]. Karal, H. (2016). Özel eğitimde öğretim teknolojilerinin kullanımı. In (Eds) K. Çağıltay, & Y. Göktaş. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler. PegemAkademi, Ankara.
[24]. Karal, H., & Çiftçi, E. (2008). İşitme engelli bireylerin eğitim sürecinde bilgisayar destekli animasyonlardan yararlanma. In 8th International Educational Technology Conference, 30(8).
[27]. Kumaş, Ö. A., & Sümer, H. M. (2017). İşitme engelli olan ve olmayan öğrencilerin toplama ve çikarmadaki işlem hatalari. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(1), 1-12.
[28]. Kuzu, A., Odabaşı, H. F., & Girgin, M. C. (2011). Mobil teknolojilerin işitme engelli öğrencileri desteklemek amaciyla kullanilmasi: türkiye'den bir örnek. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 52-82.
[29]. Liu, C. C., Chou, C. C., Liu, B. J., & Yang, J. W. (2006). Improving mathematics teaching and learning experiences for hard of hearing students with wireless technology–enhanced classrooms. American Annals of the Deaf, 151(3), 345-355.
[35]. Nasibov, F., & Kaçar, A. (2005). Matematik ve matematik eğitimi hakkinda. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346.
[37]. Reuterskiöld, C., Ibertsson, T., & Sahlén, B. (2010). Venturing beyond the sentence level: Narrative skills in children with hearing loss. Volta Review, 110(3), 389-406.
[41]. Thomas, A. F., & Sondergeld, T. (2015). Investigating the impact of feedback instruction: Partnering preservice teachers with middle school students to provide digital, scaffolded feedback. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 15(4), 83-109.
[42]. Tiryaki, E. (2015). Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Türkçe derslerinde kullanılan materyaller üzerine bir değerlendirme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 3(1), 1-8.
[45]. Wilkens, C. P., & Hehir, T. P. (2008). Deaf education and bridging social capital: A theoretical approach. American Annals of the Deaf, 153(3), 275-284.
[48]. Yıldız, S. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla özürlüler için geleceğe bir kapı açmak. The Journal of International Social Research, 3(11), 612-620.
If you have access to this article please login to view the article or kindly login to purchase the article

Purchase Instant Access

Single Article

North Americas,UK,
Middle East,Europe
India Rest of world
USD EUR INR USD-ROW
Pdf 35 35 200 20
Online 35 35 200 15
Pdf & Online 35 35 400 25

Options for accessing this content:
  • If you would like institutional access to this content, please recommend the title to your librarian.
    Library Recommendation Form
  • If you already have i-manager's user account: Login above and proceed to purchase the article.
  • New Users: Please register, then proceed to purchase the article.